Miasto Rychtal założone w r. 1386 przez ówczesnego biskupa wrocławskiego. Mało ono
dość trudną walkę z protestantami, w której zwyciężyło. Dwa razy miasto się spaliło.
W roku 1782 zgorzało doszczętnie. Odbudowane 1784—1785. Miasto było polskie,
dowodem tego są protokoły cechu krawieckiego pisane po polsku od r. 1747 do r.
1781. W aktach natrafia się czysto polskie nazwiska, jak Drabik, Piątek, Sowik, Kania
itd. Do odbudowy miasta dostarczał sąsiedni Skoroszów, który był własnością
Biskupa Wrocławskiego, cegły i łaty. Posiadało znany browar.
9 stycznia 1920 r. przeszedł Rychtal pod panowanie władz polskich. Przez miasto
przepływa strumyk Studnica. Jest też tu dawny staw młyński z wysepką
olszynkową. Szosa Kępno—Rychtal założona w r. 1872.
W Rychtalu jest trzyklasowa polsko-katolicka szkoła powszechna, mająca 3 siły
nauczycielskie (Perlatius, Kempa, Wosiówna). Dawniejsza szkoła zamieniona na
dom biednych (szpital). Założona około r. 1830. Nowa szkoła zbudowana w r. 1909.
Jest też tu Przemysłowa Szkoła dokształcająca.

Kościół jest murowany. Wewnątrz kilka witraży. Proboszczem jest od r. 1922 ks.
Franciszek Skiba.
W Rychtalu jest też szpital, dawniejsza własność Rycerzy Maltańskich. Zarządzają
nim Siostry Elżbietanki pod wezwaniem św. Józefa. Istnieje tu też znana fabryka
organów p. Bacha, który zbudował między innemi piękne nowe organy w kościele
katolickim w Kępnie, dalej jest tu mleczarnia i liczne warsztaty rzemieślnicze.
Towarzystwa są następujące: Towarzystwo Czytelni Ludowej, Powstańców i
Wojaków, Sokół, Straż ogniowa. Stowarzyszenie Nauczycieli.
Katolików liczy Rychtal 967, ewangielków 55, Polaków 595, Niemców 427.
Jarmarki są 4 razy w roku. Targów nie ma. Rozwija się tu obecnie bartnictwo i ogrodnictwo.
Burmistrzem jest obecnie pan Stanislaw Jerzykowski.
Na mocy bulli papieskiej z r. 1925 (5 listopada): „Vixdum Poloniae unitas”
wcielony został do archidiecezji Poznańskiej dekanat braliński. Należą do niego w
naszym powiecie parafje: Bralin, Domasłów (nowa parafa utworzona 10 styczna 1929
r.), Turkowy, Nowawieś Książęca., Trębaczów, Krzyżowniki i Rychtal i część
dawniejszej parafji Sycowskiej z kościołem filjalnym w Droszkach.
Dnia 22 listopada 1925 nastąpiło w Bralinie uroczyste połączenie tego dekanatu z
archidecezją Poznańską, której dokonał w imieniu J. E. Ks. Kardynała Prymasa
Hlonda ks. Biskup Łukomski, p. radca wojewódzki Sczaniecki i ks. kanonik
Zborowski.

Reklamy